Zemědělství hraje klíčovou roli při zajištění potravinové soběstačnosti naší země, a má proto výrazný dopad na celkovou ekonomiku. V rámci podpory a stimulace zemědělského sektoru tak mají zemědělci možnost využít různé formy finančních podpor a dotací. Jaké to jsou a co je pro jejich získání potřeba splnit?

Jak fungují národní dotace?

Česká republika aktivně podporuje rozvoj zemědělství a venkovského prostoru pomocí Národních dotací financovaných z vlastních prostředků. Administrace těchto dotačních programů byla od roku 2020 převedena pod Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Tímto krokem se zvýšila efektivita a koordinace podpory, což přispívá k celkovému rozvoji zemědělství a venkovských oblastí.

Kompletní průvodce zemědělskými dotacemi

Aby zemědělci a ostatní oprávnění žadatelé mohli získat dotace, musí podat žádosti spolu s potřebnými dokumenty prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V seznamu aktuálně administrovaných dotačních programů a harmonogramů je možné najít podrobnosti o jednotlivých možnostech získání dotace.

O jaké druhy státní podpory můžete zažádat?

  • Podpora pro mladé zemědělce

Některé programy nabízejí dotace a výhody pro mladé zemědělce, kteří chtějí začít s vlastním zemědělským podnikáním nebo pokračovat v rodinném hospodářství.
 

  • Dotace na rozvoj venkova

Kromě zemědělských činností jsou k dispozici dotace i na rozvoj venkovských oblastí, které podporují diverzifikaci ekonomiky a zlepšení infrastruktury venkovských oblastí.
 

  • Podpora výzkumu a inovací

Tyto dotace jsou zaměřeny na podporu výzkumu a inovací v zemědělství, aby se zlepšily metody hospodaření, snížila se závislost na chemických látkách a zvýšila udržitelnost zemědělského sektoru.

  • Dotace na ochranu životního prostředí

Některé programy poskytují dotace zemědělcům za opatření, která přispívají k ochraně a zlepšení životního prostředí, například zachování biotopů nebo omezení používání pesticidů.
 

  • Dotace na ekologické zemědělství

Poskytují podporu zemědělcům, kteří se rozhodnou uplatňovat ekologické postupy při hospodaření na svých pozemcích. Toto může zahrnovat podporu pro konverzi na ekologické zemědělství nebo udržení ekologických prvků na polích.
 

  • Investiční dotace

Slouží k financování investic do modernizace zemědělského vybavení, technologií a infrastruktury. To může zahrnovat nákup nových strojů, zlepšení zavlažovacího systému, stavbu skladů apod.

Máte na dotace nárok?

Definice žadatele zahrnuje zemědělské podnikatele, bez ohledu na to, zda jsou to fyzické nebo právnické osoby, pokud se zabývají zemědělskou výrobou dle platných zákonů. Dále jsou do této podpory zařazeny i skupiny zemědělců, kteří poskytují práce a služby související se zemědělskou výrobou. Tím je zajištěno, že podpora a dotace mohou pomoci všem, kdo mají zájem o rozvoj a modernizaci zemědělského sektoru.

Postřikovače AGRIFAC
Sklízeče brambor ROPA
Rozmetadla průmyslových hnojiv BOGBALLE
Meziřádková kultivace KONGSKILDE

Chcete se dozvědět více?

Využijte unikátní příležitosti a připojte se na online webinář, který proběhne dne 8. srpna 2023 od 9:00 do 12:00 hodin. Tento webinář vám poskytne cenné informace o aktuálním prvním kole příjmu žádostí, což je ideální příležitost pro ty, kteří chtějí lépe porozumět procesu žádání o dotace v oblasti Rozvoje venkova.

Program webináře zahrnuje:

  • Přehled dostupných dotací v oblasti Rozvoje venkova.
  • Kdo může o tyto dotace žádat a jakým způsobem.
  • Důležité termíny a požadavky pro úspěšnou žádost.
  • Možnost položit otázky a získat odpovědi od odborníků na dotace.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti